niedziela, 23 lipca 2017

ARDUINO TNC+


Arduino TNC opracowane przez George-M1GEO, autorzy oprogramowania Robert-KI4MCW i Łukasz-SQ5RWU.
Płytka drukowana ver. 2.1 zaprojektowana przez Ryszarda-SQ9MDD rozszerzone o rozwiązanie oparte o układ TCM3105, czyszczący sygnał audio, autorstwa Adama-SP5RZP.


TCM3105 wykonanie pierwsze.


TCM3105 wykonanie drugie.


Schemat wyprowadzenia pinów w ARDUINO NANO:


Adresy:
Najnowsza strona oprogramowania, rysunek płytki, dostępne są pod adresem: http://github.com/SQ9MDD/
Informacje o APRS:
http://www.aprsdirect.com
http://pl.aprs.fi
http://www.aprs.pl
http://forum.aprs.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz