sobota, 14 września 2019

DEKODER CW DO NAUKI TELEGRAFII

Na portalu eBay natrafiłem na prosty dekoder sygnałów Morse'a.
Dekoder sprzedawany był pod nazwą:
Ham Radio Essential CW Decoder Morse Code Reader
i kosztował nieco ponad 40 zł wraz z kosztami przesyłki do Polski.

Treść wyświetlacza stanowiąca kontrolę mojego treningu.

Dekodowane znaki Morse'a wyświetlane zostają na jednowierszowym 16-znakowym wyświetlaczu.
Czerwonym przyciskiem decydujemy czy znak spacji zostanie wyświetlony czy też nie.
Czarny przycisk służy jako reset i jednocześnie informuje nas o prędkości nadawania.

Dekoder CW z oprogramiowaniem w wersji  2.3
Data umieszczona na PCB: 2013-01-18Treść uzyskana po wciśnięciu przycisku RESET.

Mała modernizacja - wymiana wyświetlacza na "BIG" (wyświetlacz osłonięty jest jeszcze folijką).
Dla uzyskania właściwego podświetlenia należało zewrzeć opornik 50 Ohm.

Gabaryty wyświetlacza LCD 1601 "BIG".
Moja wersja jest z podświetleniem, czyli ma grubość14 mm.
Po dokładniejszych oględzinach rozpoznałem rozwiązanie zaproponowane przez Francesco IK3OIL.
Konstrukcja dekodera IK3OIL trafiła na łamy wrześniowego wydania QST AMATEUR RADIO z 1999 roku.
 Opisany w QST dekoder CW wykorzystuje mikroprocesor PIC16F84 i NE567 PLL jako interfejs analogowy. Wejście audio musi być na poziomie 100 mV. Szerokość pasma wynosi około 100 Hz. Częstotliwość środkową można regulować od 700 Hz do 1000 Hz za pomocą potencjometru wlutowanego w płytkę drukowaną.
Dioda LED działa podczas odbierania kodu i pokazuje właściwą blokadę wejścia audio. Odsłuch powinien być realizowany przez słuchawki o oporności wewnętrznej 32 Ohm.
Zasilanie to minimum 9 V przy poborze około 25 mA w stanie spoczynku.
Oprogramowanie automatycznie dostosowuje się do przychodzących sygnałów CW w zakresie prędkości nadawania od 5 do 30 WPM.

John WB8RCR zmodernizował dekoder podmieniając wyświetlacz  na 7 calowy LCD. Zastoswał wyświetlacz jednowierszowy, czterdziestoznakowy. Wraz ze zmianą wyświetlacza konieczna była wymiana stabilizatora 78L05 na 7805. John WB8RCR również zaktualizował tabelę CW o większą ilość znaków Morse'a; między innymi wprowadził małe i duże litery.

Urządzenie potrzebuje bardzo czystego sygnału do bezbłędnego dekodowania; najlepiej wygenerowanego przez komputer poprzez program do nauki telegrafii. Sam korzystam z programu CW-Player The Morse Code Teacher & Trainer autorstwa Gabriel - F6DQM.
Słaby sygnał czy sygnał w szumach nie zostaną zdekodowane.
Dekoder CW sprawdza się w nauce telegrafii - uzyskujemy podgląd nadanego przez siebie znaku. Nadany kluczem sygnał zostaje zobrazowany na wyświetlaczu, jednak nie usłyszymy jego brzmienia.
Wykonałem wiele prób dekodowania sygnałów CW na pasmach radiowych używając filtrów różnej szerokości i stwierdzam, że dekoder nie dekoduje poprawnie sygnałów nadanych alfabetem Morse'a.
W próbach korzystałem z dekodera opatrzonego datą: 2013-01-18 z oprogramowaniem w wersji 2.3.


8 komentarzy: