Kolej Ernesta Malinowskiego

Kiedy w 1999 roku trzymałem w ręku dwuzłotową monetę z Ernestem Malinowskim, wydaną w 100 rocznicę śmierci polskiego inżyniera, przez myśl mi nie przeszło, że będę miał okazję być pasażerem kolei transandyjskiej, którą to Ernest Malinowski zaprojektował i nadzorował jej budowę.


 Autor bloga na dworcu Desamparados obok pamiątkowej tablicy.
Zdjęcie wykonałą Agnieszka B.

Pamiątkowa tablica
Zdjęcie wykonał autor bloga Sławek-SP5QWJ.    

Z biletem w ręku po osobistej rewizji, obejmującej wszystkich pasażerów na dworcu Desamparados, w asyście orkiestry dętej wsiadłem do wagonu. 


Wagon zadziwił mnie komfortem i starannością wykończenia. Rozsiadłem się w miękkim fotelu ustawionym w dużej odległości od fotela sąsiada. Fotel zapewniał wyciągnięcie nóg i położenia ich na specjalnym, miękkim podnóżku. Piękne górskie krajobrazy podziwiałem nie tylko poprzez okna pociągu, ale również przez częściowo przeszklony dach.

Trasy: kolejowa i drogowa. Zdjęcie wykonał autor bloga Sławek-SP5QWJ.  
       
Podczas podróży poprzez dzielnice Limy zastanawiałem się, jak pociąg da radę wspiąć się na blisko 5 km w bardzo trudnym, górskim, terenie. Licząca 220 km trasa zawiera 62 tunele o łącznej długości bliskiej 6 km. Najdłuższy tunel wykuty w skałach na wysokości 4.781 m n. p. m.  posiada długość 1.177 m Na trasie znajduje się 50 mostów i wiaduktów, z których na pocztówki trafia najczęściej wiadukt Verrugas o długości ok. 200 m  zbudowany 1.800 m n. p. m. zlokalizowany pomiędzy stacyjkami San Bartolome i  Surco. Wiadukt jest wsparty na trzech stalowych kratownicach, z których najwyższa ma ok. 77 m. Wiadukt nosi nazwę „Puente Daniel Carrion” – na pamiątkę studenta medycyny, który wynalazł szczepionkę na tajemniczą chorobę dziesiątkującą budowniczych kolei transandyjskiej. Po 17 latach eksploatacji, wiadukt został zniszczony przez trzęsienie ziemi i lawiny i ponowie odbudowany. Nachylenie torowisk trasy kolejowej sięga  4,5%   

Na trasie kolejowej znajduje się 10 obrotnic lokomotyw. Lokomotywy przepinane są między czołami pociągów podobnie jak na stacji kolejowej PKP w Chabówce. 
Obrotnica kolejowa - zdjęcia autora bloga.

Ostry zakręt i wjazd pod wiadukt drogowy. Zdjęcie wykonał autor bloga Sławek-SP5QWJ.  
       


  Widok z okna pociągu. Zdjęcie wykonał autor bloga Sławek-SP5QWJ.  
       

“Gdy prace zostały ukończone, całą budowlę okrzyknięto cudem techniki XIX wieku. Cała trasa bez wątpienia zasługuje również na miano jednej z najpiękniejszych linii kolejowej na świecie, nie tylko z powodu wysokości, jaką osiąga, ale również ze względu na wspaniałe widoki, jakie oferuje podróżnym oraz sposobu, w jaki pokonuje tak ogromne różnice wysokości. “
                         Jest to cytat z POLISH DAILY NEWS
                         z wydania z  8 marca 2016 roku z New Jersey
                         autorstwa Jerzego Majcherczyka.

W najwyższym punkcie, jaki osiąga kolej, na przełęczy Ticlio, 4.817,8 m n. p. m., stanął pomnik projektu rzeźbiarza, profesora Gustawa Zemły. Siedmiometrowy monument wykonany został w Polsce ze strzegomskiego granitu. Pomnik zwieńczony został kołem z odlaną z brązu podobizną Ernesta Malinowskiego. Poniżej godeł: polskiego i peruwiańskiego umieszczony został dwujęzyczny napis:
                    Ernest Malinowski 1818–1899
                    Inżynier polski, patriota peruwiański
                    bohater obrony Callao 1866
                    budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej

 Autor bloga na cokole pomnika Ernesta Malinowskiego. Zdjęcie wykonała Agnieszka B.
         

Wspiąłem się na podstawę pomnika, tym samym mogę mówić, że znalazłem się w swoim życiu w najwyższym punkcie  4.820 m n. p. m.    Wydarzyło się to 27 czerwca 2015 roku.

Aby ocenić osiągniętą wysokość porównam ją do znanych nam gór:
- najwyższy w Tatrach, w całości polski szczyt, Kozi Wierch posiada 2.291 m n. p. m.
- najwyższy szczyt Europy Mont Blanc osiąga 4.810 m n. p. m.
Koleją Malinowskiego 😂 wdrapałem się 10 metrów ponad szczyt Mount Blanc !!!
                  
Na przełęczy Ticlio, nie ma stacji kolejowej, jednak wyjątkowo dla nas zatrzymał się pociąg, z którego wysiedliśmy złożyć kwiaty pod pomnikiem. Zatrzymanie pociągu poza stacją wywołało bardzo duże zdziwienie wśród pozostałych pasażerów. Byliśmy postrzegani przez innych jako "specjalni" pasażerowie pociągu 😊, bo przecież jaki turysta bierze ze sobą w podróż kwiaty ? Biało-czerwoną wiązankę złożyliśmy na cokole pomnika w obecności przedstawiciela rządu Peru oraz Elżbiety Dzikowskiej  → pomysłodawczyni wybudowania pomnika w 100 rocznicę śmierci Ernesta Malinowskiego. (Elżbieta Dzikowska swoim pomysłem "zaraziła" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.)

Ernest Malinowski został pochowany na cmentarzu Presbitero Maestro w Limie. 
W polskojęzycznych przewodnikach nie ma wzmianki co do lokalizacji nagrobka - jego odnalezienie zajęło ponad 2 godziny.

 Autor bloga przy nagrobku Ernesta Malinowskiego
               w chwilę po złożeniu biało-czerwonych róż.
Zdjęcie wykonała Elżbieta-SP5EBB.

                                   
 Zdjęcie wykonał autor bloga Sławek-SP5QWJ.
      Nie rozszyfrowałem co oznacza liczba 1870 wyryta na nagrobku....
                                           

O Erneście Malinowskim w internecie:

P.s.
Centralna Kolej Transandyjska z portu w Callao do końcowej stacji w La Oroya przez 100 lat była najwyżej położoną linią kolejową na świecie. Dziś palmę pierwszeństwa przejęła Kolej Tybetańska z Xining do Lhassy o łącznej długości 1.956 km wznosząca swoje tory na wysokość 5.068 m n. p. m. ← najwyżej położona stacja kolejowa to Tanggula.


EXTRACTO

Ferrocarril Central del Perú
En el punto más alto alcanzado por el ferrocarril, en el Paso de Ticlio, 4.817,8 m sobre el nivel del mar, se encontraba una estatua del diseño del escultor, el profesor Gustav Zemla. El monumento de siete metros se hizo en Polonia desde Strzegom Granite. La estatua fue coronada con una imagen de bronce fundido de Ernest Malinowski. Debajo de los emblemas polaco y peruano hay una inscripción bilingüe:
Ernest Malinowski 1818 - 1899
Ingeniero polaco patriota peruanohéroe de la defensa Callao 1866 constructor del Ferrocarril Central TransAmericanoEl ferrocarril central de TransAtlane desde Callao a La Oroya fue la línea ferroviaria más alta del mundo durante 100 años. Hoy en día, los ferrocarriles tibetanos de Xining a Lhassa, con una longitud total de 1.956 km, se elevaron a su punto más alto a 5.068 m. ← La estación de tren de Tanggula es la más alta.En el Ticlio Pass, no hay una estación de tren, pero excepcionalmente para nosotros detuvimos el tren desde donde partimos para colocar flores debajo del monumento. Detener el tren fuera de la estación causó una gran sorpresa entre los demás pasajeros. Otros nos vieron como pasajeros de trenes "especiales", porque después de todo, ¿qué turistas toman un viaje con flores?Ingeniero polaco patriota peruanohéroe de la defensa Callao 1866 constructor del Ferrocarril Central TransAmericanoEl ferrocarril central de TransAtlane desde Callao a La Oroya fue la línea ferroviaria más alta del mundo durante 100 años. Hoy en día, los ferrocarriles tibetanos de Xining a Lhassa, con una longitud total de 1.956 km, se elevaron a su punto más alto a 5.068 m. ← La estación de tren de Tanggula es la más alta.En el Ticlio Pass, no hay una estación de tren, pero excepcionalmente para nosotros detuvimos el tren desde donde partimos para colocar flores debajo del monumento. Detener el tren fuera de la estación causó una gran sorpresa entre los demás pasajeros. Otros nos vieron como pasajeros de trenes "especiales", porque después de todo, ¿qué turistas toman un viaje con flores?
Ramo de flores blanco y rojo fue colocado en el pedestal del monumento en presencia del representante del gobierno peruano y Elżbieta Dzikowska → el creador del edificio del monumento en el centenario de la muerte de Ernest Malinowski. (Elżbieta Dzikowska con su idea "infectó" Asociación de Ingenieros y Técnicos de Comunicación.)

SUMMARY

At the highest point reached by the railway, in the Ticlio Pass, 4.817,8 m above sea level, was a statue of the design of the sculptor, Professor Gustav Zemla. The seven-meter monument was made in Poland from Strzegom Granite. The statue was crowned with a melted bronze image of Ernest Malinowski. Below the Polish and Peruvian emblems there is a bilingual inscription:

                 Ernest Malinowski 1818-1899

                 Peruvian Patriot
                 Polish Engineer
                 hero of the defense Callao 1866
                 builder of TransAmericano Central Railway hero of the defense Callao 1866
builder of TransAmericano Central Railway
TransAtlane's central railway from Callao to La Oroya was the highest railway line in the world for 100 years. Today, the Tibetan railways from Xining to Lhassa, with a total length of 1,956 km, rose to their highest point at 5,068 m. ← The Tanggula train station is the highest.
In the Ticlio Pass, there is no train station, but exceptionally for us, we stopped the train from where we left to place flowers under the monument. Stopping the train outside the station caused a big surprise among the other passengers. Others saw us as passengers of "special" trains, because after all, what tourists take a trip with flowers?


TransAtlane's central railway from Callao to La Oroya was the highest railway line in the world for 100 years. Today, the Tibetan railways from Xining to Lhassa, with a total length of 1.956 km, rose to their highest point at 5.068 m. ← The Tanggula train station is the highest.
In the Ticlio Pass, there is no train station, but exceptionally for us, we stopped the train from where we left to place flowers under the monument. Stopping the train outside the station caused a big surprise among the other passengers. Others saw us as passengers of "special" trains, because after all, what tourists take a trip with flowers?
Bouquet of white and red flowers was placed on the pedestal of the monument in the presence of the representative of the Peruvian government and Elżbieta Dzikowska → the creator of the monument building on the centenary of the death of Ernest Malinowski. (Elżbieta Dzikowska with his idea "infected" Association of Engineers and Communication Technicians.) of white and red flowers was placed on the pedestal of the monument in the presence of the representative of the Peruvian government and Elżbieta Dzikowska → the creator of the monument building on the centenary of the death of Ernest Malinowski. (Elżbieta Dzikowska with his idea "infected" Association of Engineers and Communication Technicians.)Po podróży koleją Malinowskiego nieuniknionym stało się porównanie wagonów, standardów podróży, długości torowisk, pokonywanych poziomów do innych turystycznych tras kolejowych.


Lzard Ruge - Czerwona Jaszczurka - turystyczny pociąg w wąwozie Selja w Tunezji.

Na pierwszy plan przywołałem kolej z kontynentu afrykańskiego - Czerwoną Jaszczurkę.
Nie ukrywam, że w 2004 roku podróż tą koleją przyniosła mi również wiele emocji.
Wagony zostały zbudowane w warsztatach Rouvain w latach 1910-1926 przez francuską firmę Dyle & Bacon.


Poniższe zdjęcie przedstawia autora blogu w salonce pociągu
 siedzącego na pikowanej, wygodnej, skórzanej kanapie.

Napisy na drewnianej ścianie pociągu wszystko tłumaczą 👀 .


Stacja kolejowa Al.-Matlani.


Wąwóz Gorges de Selja. Autor w części turystycznej pociągu.

Cały pociąg jest mój  !!!
r
hero of the defense Callao 1866
builder of TransAmericano Central Railway
TransAtlane's central railway from Callao to La Oroya was the highest railway line in the world for 100 years. Today, the Tibetan railways from Xining to Lhassa, with a total length of 1,956 km, rose to their highest point at 5,068 m. ← The Tanggula train station is the highest.
In the Ticlio Pass, there is no train station, but exceptionally for us, we stopped the train from where we left to place flowers under the monument. Stopping the train outside the station caused a big surprise among the other passengers. Others saw us as passengers of "special" trains, because after all, what tourists take a trip with flowers?

8 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. Artykuł wyczerpujący i bardzo ciekawy! Wrzuciłam wczoraj tłumaczenie na angielski...Pokazało się? Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 3. Bożenko serdecznie dziękuję za tłumaczenia.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wspaniała przygoda ,zdjęcia jak i artykuł.Pozdrawiam serdecznie SP2 FJU Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
 5. Ładna fotorelacja. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń