poniedziałek, 10 lipca 2017

QSL - moje karty

Karty QSL którymi potwierdzałem lub potwierdzam łączności krótkofalarskie.
                                                                           

Aktualnie wypełniana karta QSL


90 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców
80 lat PZKMuzeum Motoryzacji w Otrębusach
impreza:
Stare Samochody XX wieku


60 rocznica
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Sto lat mojego miasta rodzinnego

Miłym zaskoczeniem dla mnie było umieszczenie
 ← tej karty QSL
na IV stronie okładki tomu
"JAK WYGRAĆ ZAWODY"
z biblioteki KRÓTKOFALOWCA
wydawanej przez Wojtka-SP9HWN

Karta QSL radiostacji okolicznościowych stanowią niezwykłe źródło historyczne.
Specjalny znak wywoławczy zobowiązuje do podania w syntetyczny chociaż sposób informacji o okoliczności. Karty QSL są dowodem na to, że krótkofalowcy chętnie włączają się w różne centralne i regionalne imprezy, informując o nich szerokie rzesze nadawców i nasłuchowców.
Wymiar 9 x 14 cm, grammatura około 200g/m2.
W dolnej części karty na stronie informacyjnej wolny margines 15 mm

Jaki wpis wybrać ?
Rozterki krótkofalowca 😏

®Tekst wpisu „tradycyjny”

Sto lat temu miała miejsce parcelacja folwarku sędziego Michała Lasockiego herbu Dołęga. Wydzielono regularne kwadraty działek leśnych wyznaczając przy tym pierwsze ulice Milanówka. Wielka szkoda, że do naszych czasów nie zachował się wspaniały, modrzewiowy, dwór rodziny Lasockich (rozebrany w latach siedemdziesiątych), w którym podobno gościł sam Napoleon Bonaparte. Atrakcyjność Milanówka znacznie wzrosła od 1901 roku kiedy to otwarto przystanek kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zorganizowanie w Milanówku wystawy przemysłowo-rolniczej rozreklamowało miasto w całym Królestwie Polskim. W latach II Rzeczypospolitej Milanówek odznaczał się jednorodnym składem etnicznym i wyznaniowym lokalnej społeczności – w stosunku do ilości mieszkańców był największym skupiskiem inteligencji w całej Drugiej Rzeczypospolitej. W Milanówku mieszkali znakomici przedstawiciele palestry, soliści operowi, znani w całym kraju inżynierowie, przemysłowcy, lekarze, graficy, znaczący handlowcy warszawscy.
W 1936 r Milanówek otrzymał połączenie z Warszawą za pośrednictwem Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD)
...
Milanówek prawa miejskie uzyskał w 1951 roku.
  

®Tekst wpisu „turystyczny”

Podróżując po świecie wielokrotnie zadawałem pytania Polakom zamieszkującym poza granicami kraju dotyczące Milanówka. Ku mojemu zdziwieniu wszyscy słyszeli o tym niewielkim miasteczku. Najczęściej mieli w ręku  naturalny jedwab z fabryki Witaczków, prawie wszyscy znali smak „milanowskich krówek” a niektórym przypomniała się  nawet nazwa „ciągutki mleczne Feliksa Pomorskiego”. Kilku moich rozmówców słyszało o urnie z sercem Fryderyka Chopina przechowywanym w 1944 i 1945 r w  piwnicy kwiaciarni i na plebanii kościoła  pod wezwaniem Św. Jadwigi. Spotkałem człowieka, któremu uratowano życie w polowym szpitalu zorganizowanym w wilii Perełka. Spotykający się w Milanówku politycy, po upadku Powstania Warszawskiego, określili miasto „Tymczasową Stolicą”.  Jeden z moich rozmówców wiedział, że to właśnie na milanowskim cmentarzu pochowano wybitnego pisarza i podróżnika Ferdynanda Ossendowskiego.


®Tekst wpisu „krótkofalarski”

Sto lat temu miała miejsce parcelacja folwarku Michała Lasockiego. Wydzielono regularne kwadraty działek leśnych wyznaczając przy tym pierwsze ulice Milanówka. Historia krótkofalarstwa nie sięga aż tak daleko. Pierwszej łączności na ziemiach polskich dokonano 7 grudnia 1925 r a Polski Związek Krótkofalowców obchodzi w tym roku dopiero rocznicę 70-lecia. Należy jednak odnotować, że w odległości 50 m od miejsca, z którego nadaje stacja okolicznościowa, przy ulicy Stanisława Wigury, podczas drugiej wojny światowej, pracowała jedna z trzech radiostacji Armii Krajowej łączności z Londynem. Operatorem tej radiostacji o mocy ok. 20W,  pracującej w paśmie 31m, był por. Henryk Olesiński „Grab”, „Dąb”. Dwie ulice dalej, przy Chrzanowskiej, w drugiej połowie 1943r utworzono szkoleniowy oddział łączności. Szkolenie obejmowało nadawanie i odbiór alfabetem Morse’a zakodowanych depesz radiowych oraz ćwiczenia terenowe łączności radiowej na fali przyziemnej.

Powojenne środowisko krótkofalowców w Milanówku utworzyli:  Waldemar-SP5BMU, Andrzej-SP5HHM, Jerzy-SP5NZA, Tomasz-SP5OXL, Krzysztof-SP5OXQ, Stanisław-SP5QAQ, Adam-SP5QAW, Michał-SP5QAY, Paweł-SP5QGP, Sławomir-SP5QWJ, Wojciech-SP5RDW, Bogdan-SP5RMA, Jerzy-SP5SMH, Jan-SP5VJJ, Edward-SP5XAX, Krystyna-SP5XTE, Zbyszek-SP5XOZ, Elżbieta-SP5XOT, Mirosław-SP5XZT, Piotr-SQ5AAN, Janusz-SQ5BLY, Anna-SQ5GLA, Paweł-SQ5GLH, Tomasz-SQ5JBA, Artur-SQ5TEZ . Część z nich skupiona jest wokół Grodziskiego Klubu Krótkofalowców SP5PMU.


®Tekst wpisu „archeologiczny"

          Mieszkam na terenie posiadającym bogatą historię sięgającą I wieku przed naszą erą. Na północnym obszarze obecnego Milanówka znajdowała się jedna z największych osad zajmująca się hutnictwem żelaza. Wykopaliska i badania archeologiczne potwierdziły istnienie 20 tysięcy dymarek.
Wszystkie dymarki były typu celtyckiego a do wytopu żelaza z rudy darniowej używano węgla drzewnego jako paliwa i środka redukcyjnego oraz naturalnego topnika – wapnia. Z jednego pieca wytapiano około 20 kg żelaza gąbczastego, z którego przez przekuwanie otrzymywano stosunkowo czyste żelazo wolne od domieszek siarki. Dzięki lokalizacji osad hutniczych u zbiegu trzech puszczy zwanych obecnie: Puszą Kampinoską, Puszczą Jaktorowską i Puszczą Młochowską (pod Młochowem odkryto piec garncarski z II w. n.e.), nie było kłopotu z pozyskiwaniem drewna do jego suchej destylacji celem otrzymania węgla drzewnego.
20.000 wytopów po 20 kg żelaza daje nam łącznie około 400 ton żelaza wytopionego w Milanówku a przecież podobne hutnicze osady znajdowały się na terenach obecnych wsi: Biskupice, Pęcice, Pażniew zajmując obszar ponad 300 km². Wraz z dymarkami odkrytymi w 1967 roku w obecnych Falentach nad rzeką Raszynką łączną ilość dymarek szacuje się na 100 tysięcy. Było to obok hutniczego okręgu świętokrzyskiego z centrum w Nowej Słupi, zajmującego obszar około 800 km², największe zgrupowanie pieców hutniczych w Europie.
Z wyprodukowanego żelaza wykuwano broń, głównie miecze, groty i blaszane okucia tarcz.