sobota, 25 września 2021

AMPLIFIER MiNi PA-50

Pomiary mocy ze sztucznym obciążeniem we współpracy z transceiver'em YAESU FT-818 ND  

[F]  →

MOC ↓

W/G

3,700 MHz

7,100 MHz

14,200 MHz

29,200 MHz

FT818

[W]

[A]

[W]

[A]

[W]

[A]

[W]

[A]

Low 1

1 W

0,8

1,1

0,7

1,1

0,7

1,1

0,8

1,2

Low 2

2,5 W

1,9

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

1,9

1,5

Low 3

5 W

4,2

1,8

4,1

1,9

3,9

1,9

4,3

1,8

High

6 W

5,0

1,9

4,9

2,0

4,6

2,1

5,0

2,0

Low 1

+

5,5

3,8

8,4

4,2

5,2

4,3

6,4

3,7

Low 2

MINI

16,0

6,6

21,0

6,2

13,0

4,2

11,0

4,7

Low 3

PA

24,0

8,2

28,0

7,3

16,0

4,7

15,0

5,5

High

50

29,0

8,8

30,0

7,7

28,0

9,2

16,0

5,5

Prąd spoczynkowy dla FT-818ND, MiNiPA-50 i ATU-100 to łącznie: 0,5 A

Z powyższego zestawienia pomiarów widać, że maksymalną moc, jaką da się uzyskać ze wzmacniacza to 30 W dla pasma 40 m  przy napięciu zasilania 13,6 V. JP1KHY sugeruje, że MRF 186 może być zasilany napięciem do 28 V.

Największy pobór mocy - 8,8 A miał miejsce dla pasma 80 m przy wysterowaniu wzmacniacza mocą teoretyczną High 6 W a praktyczną zmierzoną 5,0 W, kiedy to wzmacniacz osiągnął moc 29 W..

Opis wzmacniacza gwarantował automatyczne przełączanie pasma - u mnie nie działa. Być może trzeba przygotować inny kabel ACC.

Schemat wzmacniacza zaczerpnięty ze strony krótkofalowca Kazuo Suzuka JP1KHY
czwartek, 9 września 2021

CELESTYNÓW - PIKNIK RADIOWY 2021

W słoneczną niedzielę 5 września 2021 roku odbył się IV Mazowiecki Piknik Radiowy w CELESTYNOWIE. Pomysłodawcą zorganizowania Pikniku na terenie Nadleśnictwa Celestynów był Michał SP5OSP. Organizatorami dzisiejszego Pikniku były kluby: SP5POT  i  SP5MASR działające przy 37 Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Nadleśnictwo Celestynów. Start dwóch balonów do stratosfery przygotowały kluby: SP5WWL  i  SP5YAM. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiązownej.Przygotowania do pamiątkowego zdjęcia


Na chwilęę przed startem balonu do stratosfery .....
Powłoka balonowa HWOYEE 800 g
Trackery:
* 4FSK i RTTY 437.600MHz 50/810 7N2
* RTTY 437.650 MHz 300/540 7N1
* APRS 432.500 MHz
* APRS 144.800 MHz
* SSTV i DSSTV 144.500 MHz FM (PD120, B/16-QAM)

Krzysztof SP7WME  i  Michał SP5OSP


Sławomir SP5QWJ

Elżbieta  SP5EBB

Robert  SQ5RB

Stratosferyczny balon urzekł najmłodszych uczestników Pikniku.
Stanowisko do dekodowania zdjęć SSTV i DSSTV
oraz danych telemetrycznych z balonu.

Jerzy SP8XXY  i  Arkadiusz SP5BDA
Mobilny sprzęt  Bolesława SQ5PE