środa, 28 września 2022

Polsko-Ukraińska Ekspedycja na HOWERLĘ 2010

Po rozmowie z Andrzejem-SQ7BCG (SQ7B), który zdał mi szczegółową relację z Ekspedycji na HOWERLĘ w 2000 roku nie mogłem znaleźć sobie miejsca wiedząc, że w tak ważnym, rocznicowym wydarzeniu wziął udział tylko jeden Polak. Pomyślałem, że kolejną, 80 rocznicę Ekspedycji Lwowskiego Klubu Krótkofalowców na szczyt góry HOWERLA o wysokości 2061 m n.p.m. zorganizujemy już wspólnie z większym rozmachem. I tak po rozmowach z honorowymi członkami Lwowskiego Klubu Krótkofalowców zawiązaliśmy Grupę Inicjatywną wyprawy na Howerlę w 2010 roku. Miało to miejsce w grudniu 2008 roku. Wydawało się, że mamy dość czasu do przygotowania Ekspedycji. Ogłosiliśmy konkurs na logo i kartę QSL dla Ekspedycji HOWERLA 2010. Jako sekretarzowi Polskiego Klubu UKF udało mi się przekonać zarząd Stowarzyszenia do objęcia patronatem rocznicowej Ekspedycji. Patronat został wpisany do protokołu Stowarzyszenia PK-UKF w dniu 30 maja 2009 roku. O całym przedsięwzięciu ukazały się artykuły w Krótkofalowcu Polskim i na bieżąco na stronach PK-UKF oraz Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Spływały pierwsze prace graficzne, które systematycznie trafiały na stronę PK-UKF.
Nagle od Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców otrzymuję telefon z prośbą o spotkanie. Wyznaczamy miejsce spotkania podczas trwania Zjazdu SPDX Club'u. Prezes prosi o zabranie wszystkich dokumentów związanych z planowaną Ekspedycją HOWERLA 2010. Bardzo się ucieszyłem, że Zarząd PZK włącza się osobiście w organizację Ekspedycji. Dochodzi do spotkania, Prezes rozpoczyna od zdania: "Sławku proszę nie zadawaj mi żadnych pytań, a teraz proszę przekaż mi wszystkie materiały związane z Ekspedycją HOWERLA 2010 i zapomnij o wszystkim."

Kiedy ochłonąłem, w drodze do domu, pomyślałem: pewnie są lepsi organizatorzy, którzy Ekspedycję na HOWERLĘ 2010 zorganizują z większym rozmachem.

Jak historia Ekspedycji potoczyła się dalej ? 

Ekspedycję zorganizowali koledzy z Ukrainy. Jedynymi Polakami w ekspedycji w 2010 roku byli: Jurek SP5VJO z żoną  Małgorzata SQ5MO oraz Krzysztof SQ5HAU,

W tym miejscu warto przedstawić ostateczny Komitet organizacyjny Ekspedycji HOWERLA 2010:

UR4WG – ur4wg@ukr.net
UR5WA – helenur5wa@rambler.ru, helenur5wa@mail.ru
UR5WMM – ur5wmm@mail.ru
US5WE – us5we@bk.ru, us5we@yahoo.com. us5we@rambler.ru .
UT1WL – ut1wl@ukr.net
UT3WX – ur5wji@ua.fm
UY5XE – uy5xe@mail.ru, uy5xe@rambler.ru
UR5WDQ – ur5wdq@rambler.ru

Pomyślałem sobie, że warto przypomnieć historię Ekspedycji w dwóch celach:

1. Powinniśmy wyjaśnić co tak naprawdę wydarzyło się w 2009 roku, 
     kiedy odebrano nam organizację Ekspedycji. Komu przekazano dokumenty ?
     Minęło 14 lat - czy ktoś będzie miał odwagę wyjaśnić co się wydarzyło ?

2. Być może młodzi krótkofalowcy będą chcieli powtórzyć nasz pomysł w 2030 roku, 
    kiedy to będzie 100 rocznica opisywanego wydarzenia. Będzie im łatwiej...?- dokument 1 -

Wyprawa  na HOWERLĘ 2010 - zawiązanie Grupy Inicjatywnej

 

W lipcu 1930 roku Lwowski Klub Krótkofalowców zorganizowała wyprawę na najwyższy szczyt Beskidów Wschodnich i Ukrainy – Howerlę 2058 m n.p.m. Wyprawa miała za zadanie zbadać rozchodzenie się fal radiowych w terenie górskim. Skład ekipy wybrano spośród najwybitniejszych lwowskich nadawców. Pod kierunkiem Jana Ziembickego (TPAR, SP3AR, SP1AR, SP6FZ) pracowali: Włodzimierz Lewicki (TPGR, SP3GR), Jakub Henner (SP3FG), Zdzisław Bielecki (SP3FQ), Władysław Setkowicz (SP3LI), Ignacy Leimberg (SP3LD, SP1IR) i Kuryłowicz (SP3LR). Poza łącznościami krótkofalowymi z Polską i wszystkimi kontynentami przeprowadzano łączności ultrakrótkofalowe w paśmie 100 MHz  (150 MHz) z subekspedycjami nadającymi z innych masywów górskich.
Duży udział w rozreklamowaniu Ekspedycji na Howerlę miał Międzynarodowy Związek Krótkofalowców - IARU.

 W 2000 roku w 70 rocznicę pierwszej ekspedycji DX-owej na Howerlę jedynym Polakiem uczestniczącym w zorganizowanej przez Lwowski Klub Krótkofalowców wyprawie był Andrzej SQ7B.

 Pragnąc uczcić 80 rocznicę tego wydarzenia, informuję, że  powstała Grupa Inicjatywna, która podjęła się zorganizowania w wyprawy w lipcu 2010 roku. Wyprawa ma mieć charakter międzynarodowy w oparciu o Lwowski Klub Krótkofalowców, Polski Związek Krótkofalowców,  Stowarzyszenie PK UKF, Klub PK RVG oraz sponsorów.

      

SKŁAD GRUPY INICJATYWNEJ

 

1.  Wiesław Paszta SQ5ABG – Szef Wyprawy na Howerlę

2.  Ewa Michałowska SP5HEN – Polskie Radio

3.  Włodzimierz Dym UR5WDQ – Lwowski Klub Krótkofalowców

4.  Sławomir Bułajewski SP5QWJ – Stowarzyszenie PK UKF

5.  Jerzy Nieliwodzki SP5VYI

6.  Jerzy Ostrowski SP5VJO

7.  Bartosz Żabiński SQ5NF

8.  Andrzej Modrzewski SQ5GVY – Warszawski Klub UKF SP5PIP

9.  Maciej Dębski SQ5NAE

10.Ryszard Labus SQ9MDD

 

Patronat nad wyprawą na Howerlę objęło Stowarzyszenie PK-UKF.

 Informacje o wyprawie zamieszczane będą na stronie internetowej PK-UKF

w zakładce HOWERLA-2010.

  Grudzień 2008 roku                                                                                           Sławek-SP5QWJ

 - dokument 2 -

 

REGULAMIN KONKORSU

NA LOGO EKSPEDYCJI RADIOWEJ

 HOWERLA-2010

CEL KONKURSU

Zaprojektowanie logo Międzynarodowej Ekspedycji Radiowej HOWERLA-2010.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Projekty zgłaszać  mogą licencjonowani krótkofalowcy oraz kluby krótkofalarskie polskie i ukraińskie. 

ZAŁOŻENIA

Elementy graficzne umieszczone w logo Ekspedycji powinny odzwierciedlać  poniższe informacje:

Organizatorami Ekspedycji są: Polski Związek krótkofalowców oraz Lwowski Klub Krótkofalowców.

Patronat nad ekspedycją przyjął Polski Klub UKF - Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich.

Celem topograficznym Ekspedycji będzie szczyt Howerla 2061 m n.p.m. w Beskidach Wschodnich na terenie Ukrainy.

Znacząca część wyprawy radiowej  z 1930 roku poświęcona była tematyce UKF.

ZASADY ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Projekty należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adres: sp5qwj(małpa)qrz.pl .

Zalecany format pliku  *.jpg.

 Zalecana  rozdzielczości - VGA 540x480.

SPOSÓB I KRYTERIA OCENY

Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2009 roku.

Nadesłane projekty podlegać będą ocenie przez Komisję Konkursową.

Komisję Konkursową stanowi  dziesięcioosobowa Grupa Inicjatywna Ekspedycji HOWERLA-2010.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2009 roku.

NAGRODA

Zwycięskie logo trafi na koszulki, znaczki, pieczątkę i do kart QSL potwierdzających łączność ze stacją okolicznościową.

Zwycięzcy gwarantujemy, że logo nie będzie anonimowe; w opisie na kartach QSL, będzie podany znak wywoławczy lub nazwisko autora projektu.

 

Sławek-SP5QWJ

 Na ogłoszony w grudniu 2009 roku konkurs na logo Międzynarodowej Ekspedycji HOWERLA-2010 zgłoszono dziewięć prac.

Dwie prace wpłynęły z Ukrainy od kolegów UR4WG i UR5WAC.

Sześć prac wpłynęło z Polski od kolegów SP5QWB, SP2IPK, SQ3FYK, SP3TLJ, SP5XSL i SP1K prowadzącego studio poligraficzne.

Jedna praca wpłynęła ze studia poligraficznego drukującego karty QSL dla krótkofalowców, nie zatrudniająca wśród swoich pracowników krótkofalowców.

Wszystkie prace były eksponowane podczas Zjazdu w Zieleńcu.

- dokument 3 -


OPP KRS 0000088401

                                                                           Bydgoszcz 2009-09-07

                                                                           l.dz.prez.85/2009

 

Mr Victor Goncharsky  US5WE

President of the Management Board

                                                  of the Amateur Radio Club of Lviv 

 

 

In 2010, the Polish Amateur Radio Union (PZK) will celebrate the 80th anniversary of its establishment. This is an excellent opportunity of  keeping in contact with numerous friends, as well as of organising joint events.  On that occasion, I would like to invite you - Dear Friend - to participate in the ceremonial meeting commemorating the 80th anniversary of the establishment of PZK – which will take place in mid-February 2010 in Warsaw. A more detailed invitation will be sent in November 2009.

On 24th February 1930 in Warsaw, PZK was established by its founders – four amateur radio clubs: of Lvov, of Warsaw, of Poznań and of Vilnius. Besides the celebration mentioned above, the Polish Amateur Radio Union – together with the Polish Very High Frequency Club and with the Amateur Radio Club of Lvov (LKK) – organises an amateur radio expedition to the Hoverla mountain. As it is commonly known, the first expedition to that mountain was the first one undertaken by the members of PZK, and actually – by LKK.

On behalf of our union, Wiesław Paszta SQ5ABG – the PR Manager of PZK, the Chief Editor of the periodical “Polish Amateur Radio Operator”, the Deputy Member of the Presidium of the Headquarters of PZK and the President of the Praga-District Section of PZK – is the chief organiser of the whole event.

Seizing the present opportunity, let me ask you very kindly for all possible kind of organisational help, so as to highlight in a permanent manner that aspect of the celebration of the anniversary in the memory of the organisers and participants of this expedition, as well as in order to give splendour to the 80th anniversary of PZK – as a crucial element of our co-operation.  

 

 

 

                                                        Piotr Skrzypczak SP2JMR

                                              

                                                             President of PZK

- dokument 4 -

Publikacja w Krótkofalowcu Polskim nr 5 z 2009 roku informacji o Ekspedycji Howerla 2010


- dokument 5 -

Ukraińska decyzja o wydaniu okolicznościowego znaku EM80H dla Ekpedycji HOWERLA

Anons zamieszczony w numerze 6 Krótkofalowca Polskiego z 2010 roku.


- dokument 5 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez firmą MARTIN-PRINT  drukującą między innymi karty QSL dla krótkofalowców.- dokument 6 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez SP2IPK.


- dokument 7 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez SP3TLJ, jako karta QSL i pieczęć.

- dokument 8 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez SP5QWB.


- dokument 9 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez SP5XSL.- dokument 10 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez K-ART STUDIO w domyśle SP1K.

- dokument 11 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez SQ3FYK.- dokument 12 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez UR4WG.

- dokument 12 -

Logo Ekspedycji zgłoszone przez UR5WAC.
- dokument 13 -

Zgłoszone prace były publikowane na stronie PK-UKF.


- dokument 14 -

Pierwsza informacja o Ekspedycji z 1930 roku


- dokument 15 -

Drugaa informacja o Ekspedycji z 1930 roku

- dokument 16 -

Trzecia informacja o Ekspedycji z 1930 rokuW treści widzimy napis: ciąg dalszy nastąpi - oczekuję na naśladowców.


- dokument 17 -

Relacja Jurka SP5VJO z Ekspedycji HOWERLA 2010.


Ostateczna wersja karty QSL potwierdzającej łączności ze szczytu HOWERLA
.

niedziela, 11 września 2022

Amatorskie pasmo 4 m - 70 MHz

 Tytuł postu powinien brzmieć:

                                          "Niskobudżetowe zaistnienie w paśmie 70 MHz"

Po likwidacji radiowego pasma FM OIRT: 65,5 - 74 MHz krótkofalowcy otrzymali dostęp do pasma 70 MHz o statusie "secondary". Trudno uwierzyć, że na tym paśmie przed rokiem 1980 były tylko trzy kanały: Polskie Radio II (70,010 MHz) w wersji stereo, Polskie Radio III (72,020 MHz) najpierw mono później stereo oraz Polskie Radio IV (72,800 MHz) tylko mono. (*)  (**).

Band Plan (od 1 czerwca 2012 roku)  dla modulacji NFM, przewiduje tylko pięć częstotliwości z odstępem 10 kHz: 70,25070,26070,27070,28070,290 MHz. 

Aktualnie dopuszczona moc dla pasma 70 MHz to 20 W EIRP (Effective Isotropic Radiated Power).

Główny ruch jest na częstotliwości 70,260 MHz wąski FM.
Od Szczecina krótkofalowcy rozpoczęli wprowadzanie CTCSS 88,5 Hz dla 70,260 MHz .

Bramka przemiennik Zamczysko SR5KPN (tylko RX) 70,290 MHz, CTCSS 127,3 Hz
skrosowana jest z przemiennikiem Moszna SR5KP z dwoma wyjściami: 438,200 MHz i 29,860 MHz (z mocą wyjściową 50 W).

Bikon SR5TDM KO01KX 70,115 MHz   3 W    A1A     X-dipol

Co do rekordów odległości to odnalazłem łączność Graham-G3TCT z Dave-A92IO (op. EI3IO) na dystansie 5.235 km (England - Bahrain).

TRX - wybór padł na analogowy radiotelefon MOTOROLA GM-350 Mid Band 66-88 MHz z seri Radius. Tym samym łączności ograniczyłem do modulacji FM. GM-350 występuje w dwóch wykonaniach, jako TRX 4-kanałowy oraz z wyświetlaczem w wersji 128 kanałowej. Jak widać już wersja 4-kanałowa spełni minimalne oczekiwania wykonania pierwszych łączności FM w paśmie czterometrowym; tym bardziej, że do wersji 4-kanałowej daje się wczytać pięć częstotliwości, piąty kanał, jako domyślny startowy. Cztery kanały wybieramy dowolnie przyciskami na przednim panelu do piątego kanału możemy powrócić przez wyłączenie i ponowne załączenie TRX'a. Jest to sposób na zwiększenie ilości dostępnych kanałów w GM-350 aż o 25 %  !!!

MOTOROLA GM-350 posiada czułość 0,35 uV dla 12 dB SINAD ze stabilnością częstotliwości +5ppm. Dewiacja w nadawaniu dla 12,5 kHz waha się od 2,2 kHz do 2,3 kHz. Radiotelefon powinien być zasilany napięciem w zakresie od 10,8 V do maksimum 15,6 V. Posiada możliwość regulacji mocy wyjściowa w zakresie od 5 W do 25 W. Wyjście audio 4 W. Masa radiotelefonu to 1,03 kg przy wymiarach: 168 x 44 x 180 mm. Posiada CTCSS/PL & DCS.

Radiotelefony Mid Band GM-350 produkowane były na przełomie XX i XXI wieku tylko w czterech wersjach:

                                                                                                                                                      . (***)

Na wtórnym rynku trzeba umieć wybrać właściwy model radiotelefonu na podstawie kodu MOTOROLI.

     * czwarty znak kodu   B mówi o paśmie 29,7-35,99 MHz
                                         C mówi o paśmie 36-41,99 MHz
                                         D mówi o paśmie 42-50 MHz
                                         F mówi o paśmie od 66 do 80 MHz
                                        G to pasmo 74-90 MHz
                                        K to pasmo 146 do 178 MHz
                                        P to pasmo  366-410 MHz
                                        Q to pasmo 403-437 MHz
                                        R to pasmo 438-482 MHz
      * piąty znak kodu określa moc nadajnika 5 do 25 W
            dla przykładu M to górna granica mocy 125 W
      * szósty znak E to wykonanie z prostą klawiaturą bez wyświetlacza
                            F to ograniczona klawiatura z wyświetlaczem LCD
      * siódmy znak 3 to odstęp międzykanałowy 10,0 kHz
                              4 to                                         12,5 kHz
                              2 to                                          6,25 kHz
      * ostatni znak N  wykonanie standardowe
                             C odpowiada normom CENELEC (pewne różnice w programowaniu)
                             Z TETRA  czyli Trans Europen Trunked Radio

Znalazłem używany radiotelefon MOTOROLA GM-350 w standardowej wersji 4-kanałowej.  

MOTOROLA GM-350 podczas pomiaru częstotliwości kanału 70,260 MHz.


Radio Info:
      Model  M08FHE4AA2AN
     Type MD234BA
     Serial Number  821TAA1541
     Software Version R02.00.03
     Codeplug Version 0.8
     Channel Spacing  12,5 kHz
     Radio Power 5 W lub 25 W
     Min Frequency 66 MHz
     Max Frequency 88 MHz
     Made in Malaysia

Radiotelefon wyposażony został w mikrofon:  
MOTOROLA  GMN-6146C   9512
Szczegóły złącza mikrofonowego.
Accessory Conector 16 PIN


Radiotelefon zaprogramował mi Mariusz-SQ8AQL z Mielca. 
Wybrałem następujące kanały: 
 

ON

70,250 MHzA

70260 MHzB

70,260 MHz

88,5 Hz

88,5 Hz

C

70,270 MHzD

70,290 MHz

127,3 Hz1.750 HzPrzy ustawionej mocy ok. 25 W pobiera:  5,2 A
                                     w stanie czuwania 0,2 A
TRX wymaga zmniejszenia dewiacji do 2,5 kHz.

Szukając radiotelefonu odkryłem, że poza przyjętym podziałem pasma radiowego obowiązuje jeszcze jeden stosowany przez producentów a bardzo rzadko przez krótkofalowców.
Motorola fale metrowe VHF podzieliła na
                         LB czyli  Low Band VHF 35-50 MHz  (29,7-35,99 i 36-41,99 i 42-50)
                         MB czyli Mid Band VHF 66-88 MHz  (68-79 i 75-88)

ANTENA - Zaistnienie w paśmie 70 MHz zaplanowałem skromnie na emisję FM, jednak antenę chciałbym zamontować z większym zyskiem, z planami na pracę SSB. Po kolei otwierałem katalogi światowych producentów anten i okazało się, że oferta fabrycznych anten z pasma 4 m jest bardzo skromna i ogranicza się jedynie do włoskiej firmy SIRIO ANTENNE, która oferuje 5 modeli:

- Antenę dookólną 1/4 lambda GP o oznaczeniu GPA 66-108 o zysku 0dBd, 2,14 dBi

- Antenę dookólną 3/4 lambda J-Pole o oznaczeniu CX4-68 o zysku 2dBd, 4,15 dBi

- Antenę dookólną 1/2 lambda o oznaczeniu  SD-68 o zysku  1,85 dBd, 4 dBi

- Antenę kierunkową YAGI UDA dwu-elemntowa SY68-02 o zysku  2,85 dBd, 5 dBi

- Antenę kierunkową YAGI UDA trzy-elementowa SY68-03 o zysku  4,85 dBd, 7 dBi

Na forum poświęconym pasmu 4 metrów odnalazłem post, w którym rozważano wykorzystanie anteny SIRIO TORNADO series 36-60 MHz w paśmie 70 MHz. Antena w amatorskim paśmie 6 metrów zgodnie z ulotką producenta gwarantuje zysk 1,2 dBd, 3,35 dBi; czyli niższy od SIRIO CX-4, przy tej samej cenie zakupu. Przekonstruowane anteny SIRIO TORNADO wykorzystują krótkofalowcy z klubu RADIOKLUCZ SP0RP.

W moim przypadku wybór padł na dookólną antenę J-Pole  CX4-68, której pierwowzór opracował Hans Beggerow na potrzeby sterowców Zeppelin w 1909 roku. Antena została opatentowana w Niemczech pod numerem: 225204 właśnie w 1909 roku (kabel koncentryczny wynaleziono dopiero w 1931 roku).

Niektórzy konstrukcję anteny nazywają SPERRTOPPF i absolutnie nie zgadzają się, że jest to 3/4λ  tylko antena 1/2 lambda z dopasowaniem 1/4 lambda czyli 1/2 λ + 1/4λ.

Jest jeszcze jedna nazwa opisująca tą konstrukcję anteny FIETSPOMP czyli ręczna pompka rowerowa.

Po wyjęciu z opakowania antenę trzeba zestroić. Pierwszym krokiem jest odczytanie długości promiennika "L" dla interesującej nas częstotliwości 70,260 MHz z zamieszczonego wykresu. 

Metryczka zakupionej anteny.


Długość promiennika "L".

Wartość długości promiennika "L" oceniłem na 2.142 mm. 
Czy jest to poprawna wartość wykażą pomiary SWR.


 
SWR możemy spodziewać się około 1.6:1 ponieważ stroimy tylko fragment anteny J-Pole.
Nie przestrajamy dopasowania gamma !

Czym zmierzyć SWR anteny ? 
W swoim Radio-Shack'u mam trzy SWR-miarki analogowe: dwie HF i jedną MFJ HF + UHF oraz jedną cyfrową UHF i VHF. Zgodnie z załączonymi DTR-kami nie obejmują pasma 70 MHz.  Analizator SARK-100 "kończy" się na częstotliwości 53 MHz. Analizator ARDUINO w/g SP3NYR kończy się na 31 MHz. 
Korzystając z S-A-A-2  VNA  otrzymałem następujące wyniki: 

69,400  MHz

53,7  Ω

1,55  nF

69,200  MHz

51,6  Ω

4,10  nH

70,000 MHz

48,9  Ω

 202  pF

70,100  MHz

47,2  Ω

 191  pF

70,200  MHz

45,3  Ω

 187  pF

70,300  MHz

43,2  Ω

 190  pF


Widzimy, że odczyt z nomogramu nie był najoptymalniejszy.
Promiennik muszę skrócić.
Skróciłem o 28 mm. Dało to długość promiennika: 2.114 mm.
Wyniki pomiarów poniżej.

69,789    MHz

50,0   Ω

5,19  pH

69,979    MHz

49,9   Ω

1,37  pH

70,049    MHz

49,9   Ω

1,44  nF

70,119    MHz

49,9   Ω

1,97  nF

70,259    MHz

49,9   Ω

4,00  nF

70,329    MHz

49,9   Ω

2,30  pF

70,399    MHz

49,9   Ω

7,15  pF

70,469    MHz

49,9   Ω

3,08  pF

Antenę zamontowałem na maszcie wykonanym z nierdzewnej rury o średnicy 32 mm. Konstrukcja anteny przewiduje montaż anteny na maszcie od 38 mm. Musiałem dodać elementy pozycjonujące maszt przedstawione na zdjęciu poniżej. W fabrycznym elemencie otwory kołowe rozfrezowałem do "fasolek", które zapewniły mi wykorzystanie oryginalnej obejmy "U".


Dodatkowe element obejmy.

Producent zaleca zamocować górną obejmę możliwie, jak najwyżej górnego końca rury. Trzeba zadbać o to aby rury nie zagnieść skręcając obejmę. Zdecydowałem się wytoczyć korek masztu antenowego, który zabezpieczy rurę przed zdeformowaniem.  

Wytoczony "korek" masztu.

Korek na swoim miejscu.


Średnica masztu 32 mm.


Sygnał z anteny do radiotelefonu sprowadziłem koncentrykiem Belden H155 w polietylenie. Tłumienie sygnału dla pasma 70 MHz wynosi z aproksymacji  8 dB na każde 100 metrów kabla. Dokładnie 6,5dB dla 50 MHz i 9,3 dB dla 100 MHz. Wtyk i redukcja zależnie od wykonania tłumią sygnał od 0,05 dB do 0,5 dB. Spokojnie można na trzech złączkach dla pasma 70 MHz przyjąć stratę 0,5 dB.  Koncentryk plus dwa wtyki UC1 plus redukcja z UC1 na BNC pochłonęły 1,86 dB czyli praktycznie cały zysk anteny (!). 
Cewka 4 zwoje H155
o średnicy 115 mm 
w odległości 0,05 λ 
od zasilenia anteny.

Oznaczenie rury, którą zastosowałem jako maszt.Uruchomienie, nasłuch i pierwsze łączności.

Test -1-
Odsłuchanie siebie samego na odbiorniku ICOM R-7000, kolejne nadawanie na pięciu zaprogramowanych częstotliwościach. Odległość anten TX do RX 3 m.
Wynik pozytywny.

Test -2-
Praca przez przemiennik ZAMCZYSKO skrosowany z pasmem 70 cm MOSZNA-PARCELE.
Nadawanie na częstotliwości 70,290 MHz, CTCSS 127,3 Hz.
Odsłuch na częstotliwości 438,200 MHz, CTCSS 127,3 Hz na ręcznym NAVCOM TK-760.
Lokator przemiennika KO02GH. 83m n.p.m., 47m n.p.g.
Lokator przemiennika skrosowanego KO02IE
Odległość do wieży obserwacyjnej ZAMCZYSKO w Puszczy Kampinowskiej - 20 km.
Odległość do komina w MOSZNA-PARCELE - 7 km.
Wynik pozytywny.

Test -3-
Praca przez przemiennik ZAMCZYSKO  z pasmem  10 m   duplex 100 kHz.
Nadawanie na częstotliwości 70,290 MHz, CTCSS 127,3 Hz.
Odsłuch 29,680 MHzCTCSS 127,3 Hz.
Wynik testu pozytywny w jedną stronę z 4 m na 10 m. 
W drugą stronę nie udało się ponieważ mój transceiver ICOM IC-751A nie posiada modułu CTCSS. Dodatkowo MOTOROLA GM-350 dla kanału 70,290 MHz,  w chwili testu, CTCSS miała wgrany tylko w nadawaniu.

Bezpośrednie łączności.
Moim pierwszym rozmówcą był Artur-SO5AD z Warszawy,  KO02LE,  dystans 23,2 km
Drugim moim rozmówcą był Jacek-SQ5TDR z Warszawy; KO02MH, dystans 33,9 km.
Trzecim rozmówcą był Piotr-SQ5J z Blizne Łaszczyńskiego KO02KE dystans 17,7 km.
Czwartym rozmówcą był Krzysztof SQ5GN z klubu SP5KAB z Placu Zbawiciela w Warszawie                                                                                                                          KO02MF dystans 29,9 km.
Piątym rozmówcą był Artur SQ5W z Pruszkowa KO02JD dystans 11,4 km.
Pierwszym mobilem był Janek SQ5SAJ nadający z Ursynowa przed wjazdem do tunelu 28,5 km.
Mój pierwszy DX to Piotr-SQ5BPD/4 nadający z Wysokiej Wsi JO93XM odległość 159,5 km.
Kolejnym rozmówcą był Zbyszek SP5ELA nadający z Warszawy KO02LG odległość 26,7 km
Kolejny rozmówca to RAFAŁ-SQ5OUO nadający z Bożej Woli KO02GE odległość  7,3 km.PROGRAMOWANIE  RADIOTELEFONU  MOTOROLA GM-350  (GM-950)

- Uwagi ogólne

Przed programowaniem należy metalicznie połączyć obudowę radiotelefonu z obudową komputera celem wyrównania potencjałów.
Podczas programowania radiotelefon powinien być odpięty od anteny.

- Hardware

Programator RIB (Radio Interface Box) MOTOROLA (klon RNL 4008)Na płytce drukowanej RIB mam wytrawiony adres: SQ9KED@gmail.com


Schemat kabelka do podłączenia: RIB↔GM-350 (klon GTF 374A)Schemat kabelka do podłączenia: RIB↔RS232C
dla radiotelefonów: GM350; GM600; GM950.- Software

Próby przeprowadziłem z programami dedykowanymi dla GM-350:
R02.00.03
R03.01.06
R03.01.08  Support for Mid Band (66-88MHz) models added.
R08.01.00


**********************
(*)

W 1982 roku w czasach PRL'u w paśmie OIRT SOLIDARNOŚĆ nadawała audycje informacyjne nie objęte cenzurą reżimowego rządu.
Audycje nadawane były na częstotliwości 70,100 MHz.
Pierwszą 8 minutową audycję wyemitowano w Warszawie 12 kwietnia 1982 roku. Kolejne były emitowane raz w tygodniu.
12 maja do emisji Radia Solidarność dołączył Poznań.
8 czerwca Gdańsk.
A 6 lipca Kraków korzystając z nadajnik wypożyczonego od Warszawiaków. W Krakowie i regionie małopolskim audycje trwały maksymalnie 3 minuty aby utrudnić władzom namierzenie miejsca lokalizacji nadajnika.

**********************

(**)

W przypadku, jeśli ktoś chiałby rozpocząć przygodę w paśmie 70 MHz od nasłuchów to polecam odbiorniki radiowe z pasma OIRT (produkowane jeszcze w 1997 roku). Dla ułatwienia odnalezienia na skali analogowej "naszych" częstotliwości zamieszczam wykaz komercyjnych rozgłośni radiowych.
     radio RFM ................................... 66,17 MHz
     radio "Z" ..................................... 67,00 MHz
     program IV Polskiego Radia ...... 67,94 MHz
     program II Polskiego Radia ....... 69,20 MHz
     radio Warszawa ............................69,80 MHz
     program III Polskiego Radia ...... 71,45 MHz
     radio "S" ....................................... 73,20 MHz
     program I Polskiego Radia .......... 73,70 MHz
Jak widać podstawowego kanału 70,260 MHz należy szukać pomiędzy radiem Warszawa a programem III Polskiego Radia.

(***)

Nowsze modele radiotelefonów z pasma Mid Band to seria COMMERCIAL: 
MOTOROLA CM-340 i MOTOROLA CM-360.
Radiotelefon CM-340 posiada wyświetlacz jednocyfrowy, 10 kanałów i dwa programowalne przyciski do zaprogramowania czterech funkcji.
Radiotelefon CM-360 posiada 8-znakowy wyświetlacz, 100 kanałów, i trzy  programowalne przyciski do zaprogramowania sześciu funkcji. Umożliwia stosowanie dodatkowych płyt PRIOS (szyfrowanie chronionych wiadomości, przesyłanie danych).
Regulacja mocy tym razem nie 5 W lub 25 W tylko od 1 W do 25 W.

Podliczmy koszty zaistnienia w paśmie 70 MHz z modulacją FM.

Używany radiotelefon MOTOROLA GM-350...............210,00 zł + 15,69 zł spedycja 

Programator RIB klon RNL 4008.......................................69,00 zł

Wtyk 25 pin + kabelek _ RJ-45 ........................................

Zasilacz stabilizowany 13,8 V minimum 7 A........................0,0

Antena SIRIO CX-4..................................................... .290,00 zł + spedycja  23,00 zł

Ocynkowana obejma kominowa z taśmami .................. ..69,90 zł + spedycja   7,80 zł

Rura na maszt antenowy fi=32x1,5 nierdzewna 3 m..... ..75,00 zł

Ocynkowany cybant do rur 2 sztuki po 11,50 ..................23,00 zł

Toczone zaślepki pod wymiar średnicy wewnętrznej rury masztu.

Kabel antenowy BELDEN H-155..7,80 zł/m x 18 m = 140,40 zł + spedycja   7,80 zł

Wtyk UC1 prosty niestety nie teflon od strony anteny....12,00 zł

Wtyk UC1 kątowy od strony TRX'a..................................9,90 zł

Adapter UC1 do BNC ......................................................5,99 zł

                                                                       RAZEM: 959,48 zł